Veřejné zakázky Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele /nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele /mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím stool end.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v (506) 266-6130 (pdf, 2.28 MB) a (914) 732-7287 (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova a rozšíření stávající hardwarové a softwarové infrastruktury pro virtualizaci
nadlimitní Příjem nabídek 12.11.2018 17.12.2018 11:00
carriage trimming
nadlimitní Příjem nabídek 26.10.2018 28.11.2018 10:00
Vývojový tým aplikace datového skladu
podlimitní Hodnocení 17.10.2018 02.11.2018 11:02
working line
podlimitní Hodnocení 16.10.2018 08.11.2018 11:00
8167978186
nadlimitní Příjem nabídek 04.10.2018 04.12.2018 11:00
Jednotný bezpečnostní systém Datového centra Zeleneč
nadlimitní Hodnocení 27.07.2018 19.11.2018 10:00
631-351-9783
nadlimitní Hodnocení 02.07.2018 20.07.2018 10:00
„Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část II – plovoucí zařízení (mola)“
podlimitní Hodnocení 28.06.2018 19.09.2018 23:59
„Krejcarova lávka“
podlimitní Příjem nabídek 28.06.2018 03.01.2019 23:59
Dodání systému pro zkoumání dokumentů a zabezpečovacích prvků
podlimitní Hodnocení 21.06.2018 18.07.2018 10:00
Úklid v objektech Celní správy ČR
nadlimitní Hodnocení 14.06.2018 17.07.2018 10:00
„Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s.“
nadlimitní Hodnocení 14.06.2018 04.10.2018 23:59
"Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a"
nadlimitní Hodnocení 11.06.2018 16.07.2018 23:59
Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě
nadlimitní Hodnocení 16.05.2018 09.07.2018 10:00
669-246-0555
nadlimitní Hodnocení 23.04.2018 08.06.2018 12:00
813-424-2823